Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Sut rydym yn arolygu

image

Darganfod sut rydym yn arolygu gwasanaethau gofal iechyd y GIG ac annibynnol yng Nghymru

Dysgwch fwy

Cymerwch ein harolwg ar-lein

image

Helpwch ni i wella gwasanaethau wasanaethau camddefnyddio sylweddau  ar gyfer pobl yng Nghymru

Dysgwch fwy

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Rhagor o newyddion ac adroddiadau