Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Gwasanaeth adolygu iechyd meddwl

image

Rydym yn monitro'r defnydd o'r Ddeddf Iechyd Meddwl a diogelu buddiannau pobl y mae eu hawliau wedi eu cyfyngu dan y Ddeddf honno.

Dysgwch fwy

Dywedwch wrthym beth yr ydych yn ei feddwl

image

Rydym eisiau gwybod beth yw'ch barn am y gwasanaethau gofal iechyd y rydych yn defnyddio

Dysgwch fwy

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Rhagor o newyddion ac adroddiadau