Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Sut rydym yn arolygu

image

Darganfod sut rydym yn arolygu gwasanaethau gofal iechyd y GIG ac annibynnol yng Nghymru

Dysgwch fwy

Adolygiad Camddefnyddio Sylweddau

image

Darllenwch y canfyddiadau o'n hadolygiad camddefnyddio sylweddau

Dysgwch fwy

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Rhagor o newyddion ac adroddiadau