Pwy ydym ni

Rydym yn gyfrifol am arolygu, adolygu ac ymchwilio gwasanaethau'r GIG a gwasanaethau gofal iechyd annibynnol ledled Cymru.