Sut rydym yn arolygu

Rydym yn edrych ar sut mae deintyddion yn:

Cyhoeddir ein harolygiadau o ddeintyddion fel arfer. Bydd gwasanaethau fel arfer yn cael hyd at 12 wythnos o rybudd am arolygiad.

Cynhelir ein harolygiadau gan arolygydd AGIC ac adolygwr allanol sy'n ddeintydd â phrofiad ymarferol diweddar o ddeintyddiaeth.

Mae'r ddogfen ganlynol yn rhoi canllawiau ar yr hyn y byddwn yn ei ystyried yn ystod arolygiad. Os hoffech gopi o'n gweithlyfr arolygu, cysylltwch â hiwinspections@gov.wales

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 21 Aws 2018