Ysbytai 

Rydym yn arolygu ysbytai'r GIG yng Nghymru i sicrhau bod pobl yn derbyn gofal da.

Practisau meddygon teulu

Rydym yn arolygu practisau meddygon teulu yng Nghymru i wirio bod cleifion yn derbyn gofal da.

Deintyddion

Rydym yn arolygu pob math o bractisau deintyddol, gan gynnwys y rhai sy'n gwneud gwaith preifat, er mwyn sicrhau bod pobl yn cael gofal da. Ceir rhagor o fanylion am y ffordd rydym yn arolygu practisau sy'n darparu deintyddiaeth y GIG isod.

 

Gwasanaethau Llawfeddygol

Rydym yn arolygu theatrau i sicrhau eu bod yn ddiogel i gleifion sy’n cael triniaeth lawfeddygol.