Sut rydym yn arolygu

Rydym yn edrych ar sut mae deintyddion yn:

Mae ein harolygiadau o ddeintyddion fel arfer yn rhai lle rhoddir rhybudd. Mae gwasanaethau yn derbyn hyd at 12 wythnos o rybudd am arolygiad.

Cynhelir ein harolygiadau gan arolygydd AGIC ynghyd ag adolygydd allanol sy’n ddeintydd â phrofiad ymarferol diweddar o ddeintyddiaeth.

Mae'r dogfennau canlynol yn rhoi arweiniad ar yr hyn y byddwn yn edrych arno yn ystod arolygiad. Os hoffech gopi o ein llyfr gwaith arolygu, cysylltwch â hiwinspections@llyw.cymru

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 21 Aws 2018