Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn cael ei arwain gan y Prif Weithredwraig  Dr Kate Chamberlain. Caiff ei chefnogi gan y Cyfarwyddwr Arolygu, Rheoleiddio ac Ymchwilio, y Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu a'r Cyfarwyddwr Clinigol.

Mae gennym 70 o staff parhaol sydd wedi eu lleoli ar draws swyddfeydd yng Nghymru. Mae ein prif swyddfa wedi'i lleoli ym Merthyr Tudful.

Mae gennym Fwrdd Cynghori sy'n darparu llais i bobl yn y ffordd yr ydym yn gwneud ein gwaith. Rydym hefyd yn cael ein cefnogi gan adolygwyr lleyg ac adolygwyr gymheiriaid sy'n ein helpu arolygu gwasanaethau i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel ar gyfer y bobl sy'n eu defnyddio.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 26 Meh 2016