Mae'r memorandwm hwn yn nodi:

  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol GIG Cymru
  • Sut y byddwn yn cydweithio i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gwasanaethau o ansawdd


Bydd y memorandwm yma yn cael ei hadolygu gan AGIC a'r Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol GIG Cymru ym mis Gorffennaf 2019.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 4 Ion 2018