Mae'r memorandwm hwn yn nodi:

  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Comisiwn Ansawdd Gofal
  • Sut y byddwn yn cydweithio i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gwasanaethau o ansawdd

Mae'r memorandwm hwn yn bod ei adolygu ar hyn o bryd gan AGIC a CQC.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 9 Tac 2017