Mae'r protocol gweithredol hwn yn nodi:

  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Chynghorau Iechyd Cymuned Cymru
  • Sut y byddwn yn cydweithio i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gwasanaethau o ansawdd.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 19 Ion 2018