Mae'r memorandwm newydd hwn yn amlinellu'r fframwaith ar gyfer cefnogi ein perthynas gydweithio. Rydym yn cytuno ynglŷn â'r ffordd y byddwn yn cydweithio i sicrhau y darperir gwasanaethau o ansawdd da i ddefnyddwyr gwasanaeth, trwy fabwysiadu'r egwyddorion canlynol:

  • mynd i'r afael â gorgyffwrdd a bylchau yn y fframwaith rheoleiddiol a'r cyfrifoldebau;
  • cydweithredu'n agored ac yn dryloyw; a
  • defnyddio adnoddau a gwybodaeth yn effeithiol ac yn effeithlon.

Adolygir y memorandwm hwn gan AGIC a'r MHRA ym mis Ionawr 2020.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 17 Ion 2018