Mae'r papur hwn yn amlinellu:

  • Sut y byddwn yn gweithio o fewn Cyfarwyddiaeth Llywodraeth Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus;
  • Dyletswyddau rheoleiddio Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru;
  • Sut y byddwn yn cyflawni'r dyletswyddau rheoleiddio hynny.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 30 Aws 2017