Mae'r memorandwm hwn yn nodi:

  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi
  • Sut y byddwn yn cydweithio i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gwasanaethau o ansawdd

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 16 Maw 2017