Mae'r ddogfen hwn yn nodi:

  • Swyddogaethau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru
  • Sut y byddwn yn cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth er budd pobl hŷn sy'n derbyn gwasanaethau gofal iechyd

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 30 Med 2016