Mae'r protocol ar gyfer marwolaethau sy'n gysylltiedig â’r gwaith yn nodi sut rydym yn gweithio gydag asiantaethau eraill wrth ymchwilio i farwolaethau sy'n gysylltiedig â’r gwaith yn benodol (neu ddigwyddiadau difrifol sy’n debygol o beri marwolaeth) o fewn y gwasanaethau rydym yn eu rheoleiddio.

Mae canllawiau a'r protocol ar gael ar wefan HSE.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 14 Hyd 2016