Os ydych yn aelod o'r wasg ac yn dymuno cysylltu â ni gydag ymholiad, cysylltwch â: 

Natalie Jones
Y Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Ffôn: 0300 062 8163
E-bost: hiwcomms@llyw.cymru 

Os ydych yn dymuno cael eich ychwanegu at y rhestr ddosbarthu er mwyn derbyn  copi o'n cyhoeddiadau a'n hadroddiadau, anfonwch e-bost gyda'ch manylion cyswllt at: hiwcomms@llyw.cymru 

Cewch wybod dyddiadau cyhoeddi ein hadroddiadau nesaf drwy weld ein hamserlen cyhoeddiadau.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 31 Rha 2018