Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau’r GIG
11 Gwasanaethau gofal iechyd
Dangos Ionising radiation (e.g. Radiotherapy)
Allforio'r canlyniadau
 • Gweld y rhestr
 • Gweld y map
 • Spire (Cardiff)

   Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | Preifat/Annibynnol

  Croescadarn Road Pentwyn, Caerdydd, CF23 8XL

  Ffôn 029 2073 5515

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 24 Chw 2017

 • Ysbyty Athrofaol Cymru

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro

  Heath Park, Caerdydd, CF14 4XW

  Ffôn 029 2074 7747

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 5 Ion 2018

 • Ysbyty Bronglais

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

  Caradoc Road, SY23 1ER

  Ffôn 01970 623131

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 22 Chw 2019

 • Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

  Fishguard Road, SA61 2PZ

  Ffôn 01437 764545

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 22 Chw 2019

 • Ysbyty Glan Clwyd

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Mental Health | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  Rhuddlan  Road Bodelwyddan, LL18 5UJ

  Ffôn 01745 583910

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 5 Med 2018

 • Ysbyty Glangwili Cyffredinol

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

  Dolgwili  Road, SA31 2AF

  Ffôn 01267 235151

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 17 Meh 2014

 • Ysbyty Neuadd Nevill

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

  Brecon Road, NP7  7EG

  Ffôn 01873 732732

  Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.

 • Ysbyty Singleton

   Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

  Sketty Lane, SA2  8QA

  Ffôn 01792 205666

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 16 Chw 2018

 • Ysbyty Treforys

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

  Swansea Heol Maes Eglwys, SA6  6NL

  Ffôn 01792 702222

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 28 Chw 2019

 • Ysbyty Tywysoges Cymru

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Mental Health | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

  Coity Road, CF31 1RQ

  Ffôn 01656 752752

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 26 Meh 2018

 • Ysbyty'r Tywysog Siarl

  A&E |  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

  Merthyr Tydfil, CF47 9DT

  Ffôn 01685 721721

  Adroddiad arolygu diweddaraf: 13 Maw 2019