Cyfeiriad

Suite 7, Ethos, Kings Road, Swansea Docks
Abertawe
SA1 8AS

Ffôn

01792 644918

Cofrestredig

27 Aws 2015

Math o arolygiad

Ysbytai

Gwasanaethau a ddarperir

  • Ffrwythloni in vitro (IVF)

Sector

  • Preifat/Annibynnol

Adroddiadau arolygu

Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru hyd yn hyn.  

Os hoffech chi rannu eich profiadau or gwasanaeth gofal hwn, cysylltwch â ni.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 25 Hyd 2016