Cyfeiriad

Cardiff Road
NP20 2UB

Ffôn

01633 234234

Math o arolygiad

Ysbytai

Gwasanaethau a ddarperir

  • A&E
  •  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)

Sector

  • GIG

Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Adroddiadau arolygu

Os hoffech chi rannu eich profiadau or gwasanaeth gofal hwn, cysylltwch â ni.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 25 Ion 2019