Cynhelir Cynhadledd Bevan eleni ar 3 a 4 Gorffennaf yn y Celtic Manor, Casnewydd. Byddant yn dathlu 70 mlynedd o'r GIG ac yn gofyn sut olwg fydd ar iechyd a gofal yn y dyfodol yng Nghymru a thu hwnt.

Os byddwch yn mynychu, galwch heibio i'n gweld ar ein stondin arddangos a mynnwch sgwrs â'n staff am ein gwaith a'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am y gynhadledd, ewch i wefan Comisiwn Bevan (linc allanol). 

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 29 Meh 2018