Byddwn yn arddangos gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn y Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Ryngwladol. 

Cynhelir y gynhadledd ar 12 a 13 Medi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Mae'r gynhadledd yn gyfle rhwydweithio gwych ar gyfer y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Os byddwch yn mynychu, galwch heibio i’n stondin a mynnwch sgwrs â'n staff a staff AGC.  

Am ragor o wybodaeth am y gynhadledd, ewch i wefan (linc allanol) Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. 

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 29 Meh 2018