Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cydweithio â'n Huwch Arolygwyr Gofal Iechyd i gynnal arolygiadau ac adolygiadau o feysydd gwasanaeth mamolaeth ledled Cymru.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes ymarfer clinigol ar hyn o bryd.

Mae manylion llawn y swyddi gwag a manylion am sut i wneud cais i'w gweld yn y dogfennau isod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Mai 2019.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 16 Mai 2019