Rydym yn gyfrifol am arolygu, adolygu ac ymchwilio y GIG a Gwasanaethau Gofal Iechyd Annibynnol ledled Cymru. Bydd hyn yn helpu i wella ansawdd y gofal i gleifion sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn.

I'n helpu i wneud hyn, rydym yn gweithio'n agos gyda Adolygwyr Cymheiriaid sy'n weithwyr iechyd proffesiynol. Mae eu gwybodaeth a'u harbenigedd yn sicrhau bod ein gwaith yn seiliedig ar arfer cyfredol a phrofiad.

Mae Adolygwyr lleyg gwirfoddol yn rhan bwysig o'r hyn yr ydym yn ei wneud i helpu i gryfhau llais cleifion yn y ffordd yr adolygir gwasanaethau iechyd.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 4 Meh 2019