Mae Gwirfoddolwr Adolygwyr Lleyg yn aelodau pwysig o'r timau adolygu.

Maent yn helpu i gryfhau llais cleifion yn y ffordd y mae gwasanaethau iechyd yn cael eu derbyn.

Rydym yn recriwtio Adolygwyr Lleyg Gwirfoddol ar hyn or bryd. Gwelwch y pecyn gwybodaeth a’r ffurflen gais yn yr adran ‘swyddi gwag' ar ein gwefan.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 4 Meh 2019