Adolygwyr Cymheiriaid allanol yn gweithio ochr yn ochr â'n staff i gynnal amrywiaeth o arolygu, adolygu ac ymchwilio rhaglenni ar draws meysydd gwasanaeth y GIG a gwasanaethau gofal iechyd annibynnol ledled Cymru.Rydym yn defnyddio gwybodaeth a sgiliau yr Adolygydd Cymheiriaid er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn seiliedig ar arfer cyfredol a phrofiad, fel y gellir arfer da yn cael ei amlygu, neu gall ardaloedd o bryderon i'r afael. Mae hyn yn sicrhau bod cleifion yn cael o ansawdd da a gofal diogel.

Fel Adolygydd Cymheiriaid byddwch yn ennill arolygu, adolygu a phrofiad ymchwiliad a bydd yn gwella eich, drafftio, gweithio mewn tîm dadansoddi a sgiliau cyfathrebu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith a wnawn ac yn dod yn Adolygydd Cymheiriaid, anfonwch e-bost i HIWInspections@llyw.cymru gyda'ch enw, manylion cyswllt a chrynodeb byr o'ch arbenigedd proffesiynol.

Bydd eich manylion yn cael eu cadw ar ffeil a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y byddwn yn cynnal ymgyrchoedd i ddenu Adolygwyr Cymheiriaid â sgiliau a phrofiad penodol.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gael gwybodaeth am ein rhaglenni arolygu, adolygu ac ymchwilio yn ein Cynllun Gweithredol

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 9 Hyd 2018