Dylai ysbytai sicrhau bod y wybodaeth y maent yn anfon ôl i'r meddyg teulu (pan gaiff person ei ryddhau o'r ysbyty) mor gymwynasgar â phosibl fel nad oes unrhyw amharu ar y gofal y gallai fod angen. Yn ystod ein harolygiadau, rydym wedi canfod nad yw hyn bob amser yn wir. 

Rydym nawr yn cynnal adolygiad Cymru  gyfan yn canolbwyntio ar y cyfathrebu rhwng ysbytai a phractisau i wirio ansawdd y dogfennau a ddefnyddiwyd i gefnogi rhyddhau cleifion. 

Sut y gallwch gymryd rhan 

Os rydych chi wedi'i ryddhau o’r ysbyty yn y ddwy flynedd diwethaf gallwch helpu gyda'r gwaith hwn drwy ddweud wrthym am eich profiadau yn ystod y cyfnod yma.

Llenwch ein harolwg ar-lein gan darparu cymaint o wybodaeth â phosibl. Bydd canlyniadau'r arolwg hwn i'n helpu i ddeall unrhyw faterion mae pobl yng Nghymru yn profi.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 15 Aws 2017