Rydym ni ac Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi'r adroddiad ar y cyd.

Mae'r Trefniadau Diogelu'n berthnasol i bobl dros 18 oed na allant roi caniatâd i dderbyn triniaeth neu ofal yn yr ysbyty neu mewn gofal cartref, a lle efallai fod cyfyngiadau neu ataliaeth yn golygu eu bod wedi colli eu rhyddid.

Mae'r Trefniadau Diogelu'n darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer colli rhyddid i atal mynd yn erbyn Hawliau Dynol y Confensiwn Ewropeaidd oherwydd bod yn rhaid cael awdurdodiad cyn y gall person golli ei ryddid.

Canfyddiadau

Nid yw’r anghysondebau parhaus o ran ceisiadau ac awdurdodiadau ledled Cymru'n cynnig fawr o sicrwydd bod rhyddid unigolion sy’n agored i niwed yn cael ei ddiogelu mewn modd dibynadwy ledled Cymru. 

Gall diffyg arweiniad cenedlaethol diweddar ac ymateb anghyson gan gyrff goruchwylio fod yn arwain at geisiadau anaddas neu ddiangen gan awdurdodau rheoli, neu fethu â nodi pryd mae angen cyflwyno cais.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 12 Ebr 2018