Byddwn ar gau ar ddydd Gwener y Groglith 30 Mawrth, a Dydd Llun y Pasg 2 Ebrill.

Byddwn yn ailagor ar Ddydd Mawrth 3 Ebrill.

Os ydych yn pryderu am y gofal a gawsoch chi neu berthynas neu ar hyn o bryd yn derbyn cysylltwch â'ch Bwrdd Iechyd lleol i drafod eich pryderon.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 28 Maw 2018