Cynhyrchwyd yr adroddiad blynyddol hwn fel crynodeb o'r gweithgareddau a gyflawnwyd gan AGIC rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015 yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 24 Meh 2016