Mae'r adroddiad blynyddol hwn wedi cael ei lunio fel crynodeb o'r gwaith a wnaed  rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 1 Med 2016