Mae'r adroddiad blynyddol hwn wedi cael ei lunio fel crynodeb o'r gwaith a wnaed  rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016 ym Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 31 Aws 2016