• Adroddiadau ar y gweill: 20 Meh 2019
  The Hollies Dental Practice, Dinbych – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 21 Meh 2019
  The Forge Centre, Port Talbot – Adroddiad Arolygiad o'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
 • Adroddiadau ar y gweill: 21 Meh 2019
  Canolfan Ganser Felindre, Yr Eglwys Newydd – Adroddiad Arolygiad o Ysbyty
 • Adroddiadau ar y gweill: 24 Meh 2019
  Ysbyty Prifysgol Llandochau, Hafan y Coed, Penarth – Adroddiad Arolygiad Gwasanaeth Iechyd Meddwl
 • Adroddiadau ar y gweill: 26 Meh 2019
  Clinig Beauty Advance Skin & Laser, Caerdydd – Adroddiad Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 27 Meh 2019
  Bradley's Practice, Buckley Health Centre, Sir y Fflint – Adroddiad Arolygiad o Bractis Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 27 Meh 2019
  Cathedral Dental Clinic, Caerdydd – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 28 Meh 2019
  Ysbyty Athrofaol Cymru, Uned Achosion Brys, Caerdydd – Adroddiad Arolygiad Ysbyty
 • Adroddiadau ar y gweill: 1 Gor 2019
  Cutis Cosmetic Clinic, Abertawe – Adroddiad Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 3 Gor 2019
  Bro Myrddin, Caerfyrddin – Adroddiad Arolygiad o Wasanaeth Iechyd Meddwl y GIG
 • Adroddiadau ar y gweill: 9 Gor 2019
  Gupta Dental Surgeons, Port Talbot – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 10 Gor 2019
  Regis Healthcare, Ysbyty Ebbw Vale, Ebbw Vale – Adroddiad Arolygiad o Wasanaeth Iechyd Meddwl Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 10 Gor 2019
  Aspire Health and Beauty, Bae Colwyn – Adroddiad Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 11 Gor 2019
  Renovo Aesthetics, Y Felinheli – Adroddiad Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 24 Gor 2019
  Llanyrafon Dental Surgery, Cwmbran – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 26 Gor 2019
  Spire, Caerdydd – Adroddiad Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 30 Gor 2019
  Troed y Fan Medical Practice, Aberfan – Adroddiad Arolygiad o Bractis Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 31 Gor 2019
  Vale Laser Ltd, Tonysguboriau – Adroddiad Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 19 Meh 2017