Rydym yn cynnal adolygiadau neu ymchwiliadau arbennig o sefydliadau neu wasanaethau gofal iechyd mewn ymateb i bryderon a leisiwyd ynglŷn â digwyddiad neu ddigwyddiadau penodol. Mae hyn yn dibynnu ar ddifrifoldeb y problemau hyn a/neu pa mor aml maent yn digwydd.

Mae'n bosibl y byddwn yn ystyried ymchwilio i broblemau sy'n awgrymu problemau systemig o fewn gwasanaeth, neu fel arall fethiannau ehangach o fewn y GIG.

Gallai penderfyniad i gynnal adolygiad neu ymchwiliad arbennig gael ei ddylanwadu hefyd gan wybodaeth a gasglwyd naill ai gan AGIC neu gan gyrff archwilio, rheoleiddio ac arolygu eraill. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn comisiynu ni i gynnal adolygiad pan fydd dynladdiad o oedolyn wedi ei gyflawni gan unigol yn hysbys i wasanaethau iechyd meddwl oedolion.

Mae ein hadolygiadau ac ymchwiliadau arbennig yn rhoi cyfle i wasanaethau ddysgu pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 5 Aws 2016